Kooperativa pojišťovna, a. s., na základě povolení Ministerstva financí ke vzdělávací činnosti pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí organizuje odborné zkoušky pro základní stupeň odborné způsobilosti.

Nejprve zvolte místo konání odborné zkoušky:

Litujeme, v současnosti není stanoven žádný termín zkoušky.

Přihláška ke zkoušce

Prosím nejprve si vyberte místo a termín konání zkoušky

Zkoušky odborné způsobilosti

Odborná zkouška je způsobem prokázání znalosti odborného minima pro příslušný kvalifikační stupeň odborné způsobilosti.

Zkoušku pro základní stupeň odborné způsobilosti lze konat v Kooperativě.
Zkouška se řídí zkušebním řádem.
Poplatek za vykonání odborné zkoušky činí 500 Kč na osobu.


Kontakty

Agendu spojenou s evidencí uchazečů a zájemců, s jejich vzdělávacím programem a se zabezpečením odborných zkoušek zajišťuje vždy místně příslušný sekretář zkušební komise

Agentura Praha

Koněvova 210
130 00 Praha 3
  sekretar_pr@koop.cz

Agentura střední Čechy

Prosecká 855/68
190 00 Praha 9 - Prosek
  sekretar_asc@koop.cz

Agentura jižní Čechy a Vysočina

Zátkovo nábřeží 441/3
370 21 České Budějovice
  sekretar_cb@koop.cz

Agentura západní Čechy

Zahradní 3
326 00 Plzeň
  sekretar_pl@koop.cz

Agentura severní Čechy

nám. Dr. E. Beneše 25
460 01 Liberec 1
  sekretar_li@koop.cz

Agentura východní Čechy

tř. Míru 94
530 02 Pardubice
  sekretar_pa@koop.cz

Agentura jižní Morava

Nádražní 14
660 50 Brno
  sekretar_bm@koop.cz

Agentura severní Morava

Zámecká 19
700 39 Ostrava
  sekretar_os@koop.cz

Agentura jižní Morava

osvoboditelů 5301
760 01 Zlín
  sekretar_zl@koop.cz

Agentura severní Morava

Studentská 3
771 69 Olomouc
  sekretar_ol@koop.cz