Používáte zastaralý prohlížeč. Prosím aktualizujte nebo aktivujte Google Chrome Frame.


Kooperativa pojišťovna, a. s., získala povolení Ministerstva financí ke vzdělávací činnosti pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí. Na základě tohoto povolení je oprávněna organizovat jak vzdělávací programy pro všechny stupně odborné způsobilosti, tak odborné zkoušky pro základní stupeň odborné způsobilosti.

Podle zákona č. 38/2004 Sb. příslušný kvalifikační stupeň odborné způsobilosti (dále jen OZ) prokazují tyto profesní skupiny:

základní stupeň odborné způsobilosti

  • vázaný pojišťovací zprostředkovatel (§ 5)
  • podřízený pojišťovací zprostředkovatel (§ 6)
  • "výhradní" pojišťovací agent (§ 7 odst. 3)
  • samostatný likvidátor pojistných událostí (§ 10)

střední stupeň odborné způsobilosti

  • pojišťovací agent (nevýhradní) (§ 7)

Odborná zkouška se koná před zkušební komisí ČNB.

vyšší stupeň odborné způsobilosti

  • pojišťovací makléř (§ 8)

Odborná zkouška se koná před zkušební komisí ČNB.

Vzdělávací program

Prezenční kurzy

Výuku v rozsahu odborného minima znalostí organizuje sekretář zkušební komise a zabezpečuje školitel příslušné agentury. Přihlášky na vybraný termín prezenčního kurzu zasílejte vždy příslušnému sekretáři. Poplatek za účast na prezenčním kurzu činí 700 Kč na osobu.

Tištěné Studijní texty ČAP

Jednotně zpracované a odborným týmem České asociace pojišťoven autorizované studijní materiály určené k samostudiu obsahují 148 stran, výklad a úplný seznam otázek k odborné zkoušce. Objednávky zasílejte vždy příslušnému sekretáři. Cena jednoho výtisku činí 300 Kč.

Cvičné e-testy

Volně dostupné elektronické zpracování zkušebních testů, na kterých si můžete ověřit zvládnutí odborného minima znalostí formou odborné zkoušky. Cvičné e-testy jsou připraveny pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí. Každý test obsahuje 50 otázek, které počítač generuje náhodným výběrem podle podmínek stanovených vyhláškou ČNB.
Všechny otázky naleznete buď na serveru České národní banky, nebo v tištěných studijních textech.
Cvičné e-testy vám poskytujeme zdarma.

Zkoušky odborné způsobilosti

Odborná zkouška je způsobem prokázání znalosti odborného minima pro příslušný kvalifikační stupeň odborné způsobilosti.

Základní stupeň

Tuto zkoušku lze vykonat v Kooperativě a její průběh se řídí zkušebním řádem.
Poplatek za vykonání odborné zkoušky činí 500 Kč na osobu.

Postup pro zájemce   

  1. Vyberte si termín a místo konání zkoušky .
  2. Vyplňte přihlášku k odborné zkoušce a zašlete ji příslušnému sekretáři tak, aby ji obdržel alespoň 14 dní před Vámi zvoleným termínem.
  3. Bude Vám doručena pozvánka k vykonání odborné zkoušky s potvrzeným termínem a místem konání zkoušky.

Střední a vyšší stupeň

Odborná zkouška pro střední nebo vyšší kvalifikační stupeň se vykonává před zkušební komisí České národní banky www.cnb.cz.

Doškolovací kurzy

Doškolovací kurzy pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí ve smyslu zákona 38/2004 Sb., Úředního sdělení České národní banky (dále ČNB) ze dne 28. 4. 2009, uveřejněného ve Věstníku ČNB, částka 7/2009 ze dne 7. 5. 2009, a podle příslušné metodiky České asociace pojišťoven.

zaměstnanci a partneři

Doškolovací kurzy najdete v systému study.koop.cz Způsob přihlášení je uveden v systému KNZ.

ostatní veřejnost

Prosím postupujte podle pokynů .
Přihlašovací jméno a heslo získáte po registraci do systému ekurzy.koop.cz
Doklad pro ČNB Vám vystavíme po ověření totožnosti a úhradě poplatku 300 Kč.